Jdi na obsah Jdi na menu
 

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Janovicích

 

Sbor dobrovolných hasičů v Janovicích byl založen na ustavující Valné hromadě, která se konala v neděli 16. července 1944 v místnosti u starosty obce pana Františka Hrudy. Do sboru se přihlásilo a bylo přijato za členy 24 mužů. Prvním starostou sboru se stal František Hruda, velitelem Stanislav Plachý a jednatelem František Pišan. Začátky našeho hasičského sboru nebyly lehké. V prvních letech po válce se těžko sháněly jak finanční prostředky, tak  i věci na jeho materiální a technické vybavení, které nebylo lacinou záležitostí. Proto se pokladna sboru posilovala pořádáním oblíbených hasičských plesů a také pouťových a posvícenských tanečních zábav.

ObrazekMotorová stříkačka byla objednána už v srpnu  1944 u firmy STRATÍLEK ve Vysokém Mýtě. K jejímu dodání od této firmy však nikdy nedošlo. A jak jí bylo potřeba, vždyť hned v roce 1945 v Janovicích dvakrát hořelo a třetí požár vypukl v roce 1948. 13. dubna 1945 po úderu blesku vyhořelo obytné stavení i hospodářské budovy rodiny Mikuláškovy a 24. srpna 1945 od zkratu elektrického proudu vyhořela celá chalupa Skokanova. Po tomto druhém požáru nám zapůjčili hasiči ze sousední Veselé starší ruční dvoukolovou stříkačku, se kterou  potom naši hasiči vůbec poprvé zasahovali při požáru stájí na statku pana Labohého v Benátkách v říjnu 1946. S ní také ještě měli snahu hasit třetí požár v Janovicích u Štěpánů 25. května 1948, ale tam se oheň po úderu blesku šířil tak rychle, že se nedalo nic zachránit a celé rozlehlé stavení vyhořelo do základů. Nové dvoukolové motorové stříkačky PS 12 se dočkal náš sbor až v roce 1952 a strojník Jan Štěpán se tak konečně mohl ujmout své funkce. Stříkačka stála 170 tisíc korun poválečné měny a tato částka byla již plně hrazena státem. V roce 1952 převzal stát všechen majetek hasičských sborů a tím i jejich financování. V tomto roce se také přestává užívat názvu Hasiči a tato organizace je přejmenována na Československý svaz požární ochrany- ČSPO. Z hasičů se tak staly požárníci. Jednotlivé hasičské sbory jsou pak uváděny jako základní organizace ČSPO.

V roce 1953, v neděli 5. července, se v Janovicích konal Okresní sraz příslušníků požární ochrany, na který přijeli hasiči z celého okresu i některých míst Jihlavského kraje, celkem asi 40 sborů. Slavnostní průvod hasičů ve stejnokrojích a s hudbou, v čele průvodu s vlajkonoši, prošel vesnicí až na louku za Štěpánovy, kde potom probíhal celý program srazu. Večer se pak na parketu konala taneční zábava. V roce 1953 došlo ještě ke dvěma významným událostem. Začala se stavět budova, ve které byla hasičská zbrojnice a větší místnost na konání schůzí a 1. března bylo přijato do sboru devět žen. Čtyři z nich jsou dosud členkami našeho sboru a v roce 2003 převzaly pátou stužku k medaili za věrnost. V roce 1956 koupil sbor za 14 tisíc korun lehký nákladní automobil s plachtou, aby se mohli hasiči dopravovat po okrsku na cvičení a soutěže a také k případným požárům.Traktory ani osobní auta tehdy v naší vesnici ještě nebyly. V roce 1958 bylo v Janovicích založeno Jednotné zemědělské družstvo a to poznamenalo činnost hasičského sboru na celá léta šedesátá. Nastaly nové starosti, práce v družstvu zabrala většinu času , a tak na jiné zájmy už čas nezbýval. Každý rok se konala jen výroční schůze a přijímali se noví členové. Až  léta sedmdesátá přinesla zase oživení v činnosti hasičů. V roce 1971 byla na budově hasičské zbrojnice z roku 1953 provedena nástavba a vznikl tak nynější Obecní dům. Nová hasičská zbrojnice byla postavena na místě, kde se nachází dodnes. V roce 1972 po sloučení obcí Rohovka a Dobrá Voda přešlo 6 členů rohoveckého sboru bydlících v Ostrovci do Janovic. Stanislav Plachý, který byl velitelem sboru od jeho založení, 28 let, tohoto roku složil funkci a novým velitelem se stal Jan Doskočil z Ostrovce, který byl zároveň okrskovým velitelem. Zajímavý je v těchto letech stav pokladny hasičského sboru. Od roku 1965 až do roku 1973, po celých 8 let, je na výročních schůzích ve zprávě pokladníka uváděno, že v pokladně sboru je 10 haléřů! A přesto tato finanční krize trvání našeho sboru nijak neohrozila. V roce 1973- to byla doba, kdy se pod tlakem stranických a státních orgánů začalo všechno slučovat- jsme se dali dohromady s hasiči z Benátek. Dlouho však s námi nepobyli, v roce 1981 se zase osamostatnili. V roce 1974 jsme si na výroční členské schůzi připomněli 30. výročí založení našeho sboru. Udělovaly se medaile za věrnost za 20 a 30 let a čestná uznání. Tohoto výročí se dožilo ještě 9 zakládajících členů.  Tohoto roku jsme na poslední cestě doprovodili obětavého pracovníka sboru a velitele okrsku Rynárec a tehdejšího velitele našeho sboru Jana Doskočila z Ostrovce. Na počátku sedmdesátých let se začaly pravidelně konat okrskové soutěže.Soutěžní družstvo našeho sboru se každoročně zúčastňuje. Svými výkony se většinou umísťuje uprostřed tabulky, ale dvakrát se mu podařilo stanout i na nejvyšší příčce a to v roce 1978, kdy se soutěž konala v Houserovce a v roce 1992 také v Houserovce.

V roce 1978 opustil náhle naše řady František Pišan, který od založení sboru po 34 let zastával funkci jednatele. V roce 1984 jsme oslavili již 40 let trvání sboru. V tomto roce byla také založena kronika sboru. V roce 1985 na výroční členské schůzi složil funkci předsedy Jaroslav Petrásek a také jednatel Stanislav Hron se rozhodl ukončit svoji činnost. Konaly se proto volby nového výboru a ten potom předsedou hasičského sboru zvolil ing. Stanislava Hrona a funkci jednatele přijal Jaroslav Petrásek mladší. Řízení sboru se tak ujala už třetí mladá generace a jak ukázala následující léta, bylo to jen k jeho prospěchu. Na výroční schůzi v prosinci roku 1987 bylo po 34 letech do sboru přijato 10 žen. Ženy vzaly své členství ve sboru opravdu vážně a s trpělivostí a důsledností se daly do práce. V březnu příštího roku dostaly nové stejnokroje, za velitelku si zvolily paní Zdeňku Hronovou a začaly se věnovat nácviku požárního útoku. Své úspěšné tažení po soutěžních drahách na okrese začaly v Pavlově 1988, kde získaly druhé místo. Ale už v příštím roce 1989, kdy se konala okrsková soutěž u nás, získávají první místo a tím se dostávají do okresního kola, které se konalo v Žirovnici. Tam z osmi družstev žen obsadily druhé místo. Ještě lépe se jim dařilo v roce 1990 v Rynárci, kde zvítězili v okrskové soutěži i v soutěži o pohár Rynárce a ještě získaly i putovní pohár starosty města Pelhřimova. V roce 1990 byla našemu hasičskému sboru za velmi dobré výsledky na všech úsecích činnosti udělena medaile Za příkladnou práci. Jistě nemalou zásluhu na tomto ocenění měla i velmi aktivní činnost našich žen. Nezapomíná se ani na zábavu. V roce 1990 byla obnovena tradice hasičských plesů, které si získaly velmi dobrou pověst a každoročně vydatně posilují pokladnu sboru. Konají se v Kulturním domě v Houserovce.

V roce 1994 jsme oslavili 50. výročí založení sboru. V květnu se u nás konala okrsková soutěž a v pátek 15. července navečer se v Obecním domě konala slavnostní Valná hromada, kde se udělovaly medaile a čestná uznání a každý dostal skleničku s nápisem upomínajícím na toto výročí. Potom se přešlo do hájku za Štěpánovy, kde oslava pokračovala posezením a popíjením u táboráku s hudbou až dlouho do noci. Tohoto výročí se ještě dožili dva zakládající členové, Ludvík Hron 88 let a Josef Blažek 69 let, který je čestným členem našeho sboru, bydlí v Rynárci a slavnosti se zúčastnil. Pokud se týče technického vybavení máme již tři stroje. K té první stříkačce z roku 1952 jsme v roce 1987 získali stříkačku PPS8 a roce 1990 ještě PPS12.

 Čas nezadržitelně letí. V roce 2004 už uplynulo 60 let od založení našeho sboru. Oslavy tohoto výročí se konaly jako před deseti lety. Okrsková soutěž se konala na louce za Štěpánovy v sobotu 29. května a v sobotu 17. července potom slavnostní Valná hromada a posezení u táboráku v hájku za Štěpánovy.

Obrazek